Mission

Vad är mission? I Matteus 28:19-20 står det:
Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er…