Vår Tro & Vision

Att försöka definera vad vi som kyrka står för är en grundläggande uppgift i att vara kyrka. Vi är medvetna om att vår förståelse av Gud inte är fullständig, utan den växer och mognar hela tiden. Ändå innefattar nedanstående raderna en djup övertygelse om Gud, Skrifterna och Hans plan och syfte med hela sin Skapelse. Strandkyrkan är en pingstförsamling.

När det gäller Gud

Vi tror att Gud finns och har funnits i alla tider i tre personer: Fadern, Sonen och Den Helige Anden. Gud är tre men ändå en. Vi tror att Gud är Skaparen av hela universum. Han har skapat allt det som syns och det som inte syns genom sin makt och sitt ord med tydliga syften. Vi tror att Gud är en kärleksfull Gud som älskar hela sin Skapelse.

När det gäller Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds ord och till följd av detta är den gudomligt inspirerad. Bibeln är med andra ord Guds egen berättelse om hans kärlek och drömmar för hela sin skapelse. Bibeln är handboken vilken vår kyrka strävar att leva efter i alla tider och livssituationer.

När det gäller Jesus

Vi tror att Gud sände sin Son, Jesus Kristus, till oss människor för att Han skulle försona oss med Gud. Genom att frigöra oss från syndens makt erbjuder Jesus varje människa en ny och mäktig livsstil genom att lära oss ett nytt sätt att vara som människor. Vi tror att Jesus var både Gud och människa under hela sin tid på jorden. Han korsfästes för våra synder och dog och återuppstod igen från döden efter tre dagar, allt i enlighet med Guds plan för sin Skapelse. Vi tror att Jesus Kristus kommer att komma tillbaka personligt, synligt och kroppsligt för att regera som Herre över sin Skapelse.

När det gäller kyrkan

Vi tror att kyrkan till sin identitet och till sitt väsen är en missionerande gemenskap som är till för samhället. Kyrkan lever och deltar aktivt i samhället vars uppgift är att återspegla Guds liv, karaktär och rike i ord och handling mitt i vardagen. Vi tror att kyrkan är en lokal gemenskap som består av olika människor som har upptäckt eller håller på att upptäcka Jesus och därmed livet med Gud. Vi är alltså en kyrka som är på väg. Vi är på en resa där vi håller på att lära oss vad det innebär att vara en kristen gemenskap idag.

När det gäller Den Helige Ande

Vi tror att den helige Ande är den tredje personen i gudomen som är fundamental i de troendes liv och utveckling som efterföljare till Kristus. Vi tror att ett liv i Anden kräver överlåtelse, mottaglighet och lyhördhet från oss till Kristus.

När det gäller frälsningen

Vi tror att Jesus genom sin död och uppståndelse på korset har medfört frälsning åt alla människor men också påbörjat en återupprättelse och helande av hela Guds underbara skapelse.

Vår vision

Enligt vår församlingsordning är församlingens fokus att ”växa uppåt i relation till Gud, inåt i relation till varandra och utåt i relation till omvärlden”. Dessa tre nyckelord kännetecknade och präglade också urkyrkan i Apostlagärningarna.
Vårt uppdrag är att vara en Gudscentrerad kyrka där kärleken till Gud, medmänniskorna och livet gör att vi aktivt försöker nå ut med budskapet om Jesus till alla människor. Läs gärna mer i Matt. 22: 36-40 och Matt. 28:18-19.

Kyrkan vi vill se växa fram

Vi vill vara:
  • en kyrka som söker och tillber Gud med passion (Ps. 9:2-3, 27:4)
  • en missionerande kyrka som tillsammans med andra planterar nya församlingar (Joh. 17:17)
  • en kyrka som förmedlar liv genom allt det vi är och gör (Joh. 10:10-4)
  • en kyrka som på ett relevant och troget sätt förmedlar evangeliet till människor (1 Kor. 9:19-23:5)
  • en spännande, rolig och växande kyrka i vår tid – en kyrka att räkna med (Apg. 2:42)
  • en utrustande kyrka som förser människor med de redskap som behövs för att kunna återspegla det liv som Gud erbjuder (Ef. 4:12-13, Fil. 1:27)
  • en kyrka som värdesätter ledarskap och som arbetar för att forma framtidens ledare (2 Tim. 2:2-8)
  • en generös och hjälpande kyrka (Matt. 10:8-9)
  • en kyrka som främjar mångfald och kreativitet (Rom. 12:4)