Alphakurs

Alpha är en kurs där grunderna i den kristna tron utforskas – på dina villkor. Kursen hålls i mer än 170 länder världen över. Strandkyrkan arrangerar Alphakurser, men just nu finns ingen planerad.

Vad innehåller kursen?

Alphakursen består av 11 träffar där varje tillfälle tar upp olika aspekter och frågor som rör kristen tro och är skapat för att väcka samtal. Träffarna utforskar de stora frågorna kring kristen tro som till exempel ”Vem är Jesus?”, ”Hur ska jag kunna tro?”, ”Hur och varför ska jag be?” och ”Hur leder Gud oss?”. Du får mer kunskap om den kristna tron och kan själv ställa frågor till vår pastor. I gruppen kan ni också diskutera och reflektera tillsammans.

Hur är träffarna upplagda?

Varje träff börjar med att vi äter en måltid tillsammans. Därefter håller pastorn ett föredrag under ca 20-30 minuter och sedan diskuterar vi och samtalar kring ämnet. Dina frågor är viktiga och får mycket utrymme.

Vem är Alpha för?

Alphakursen är till för alla, men speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

Var ses vi?

Strandkyrkan i Skanör, Fasangatan 2

Startdatum

Just nu finns inga planerade startdatum. Om du är intresserad att vara med nästa gång, skicka ett mail till Olle Davidsson  olle.davidson@gmail.com.

Kostnad

Kursen är gratis.

Anmälan

Kontakta Olle Davidsson, ordförande i Strandkyrkan:

Email: olle.davidson@gmail.com

Mobil: 076-634 32 00

För mer information om konceptet Alpha: www.sverige.alpha.org